rozvoz jedal new

Kontakt

Hlavná 125, 951 76 Tesárske Mlyňany,

+421 907 650 755

gastroabm@gastroabm.sk

http://www.gastroabm.sk

Alena Belenčíková ABM
Fakturačná adresa: 
Štúrova 396/7, Vráble 952 01, okr. Nitra
IČO 45543691, IČ DPH: SK1027654606
Č.živ. reg.:430-37804
Bankové spojenie ČSOB, a.s. č.ú.: 401119004/7500
Tel.:  + 421 37 633 4232, +421 907 650 755
E-mail: gastroabm@gastroabm.sk

Zodpovedný vedúci:
Mgr. Miroslava Belenčíková
Tel.: +421 37 6334 232, +421 915 708 751

Kontaktný formulár:

* Všetky polia sú povinné

Copyright © 2013 Gastro ABM.